ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νομική υποστήριξη, αλλά και η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση φυσικών και νομικών προσώπων (εφοπλιστές, ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτεργάτες κ.ά.), σε ναυτιλιακής φύσεως θέματα, αποτελούν ουσιώδες αντικείμενο της εργασίας του. Οι παραδοσιακές σχέσεις μας με εφοπλιστικά συμφέροντα και επιχειρήσεις μας έχουν προσδώσει άριστη πρακτική εμπειρία σε ένα μεγάλο φάσμα υποθέσεων από το πεδίο του ναυτικού δικαίου, όπως σε θέματα σύστασης και υποστήριξης ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών σκαφών αναψυχής, σε θέματα θαλασσίων μεταφορών και ναυλώσεων, αγοραπωλησιών πλοίων και νηολόγησης σε διάφορες δικαιοδοσίες, ναυτιλιακής χρηματοδότησης, συντηρητική και αναγκαστική κατάσχεση σε πλοία, θαλάσσια αρωγή και διάσωση, θαλάσσια ναυτική ασφάλιση, ενώ έχουμε να επιδείξουμε διαχρονικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση ναυτικών και ναυτεργατικών διαφορών.