Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η LEGAL WAYS αποτελεί το επιστέγασμα μιας πετυχημένης συνεργασίας έμπειρων και καταξιωμένων δικηγόρων ανά την Ελλάδα, που αποκλειστικό γνώμονα έχουν την ολοκληρωμένη και επιστημονικά άρτια παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Με στρατηγικές συμμαχίες με δικηγορικά γραφεία της Ελληνικής επικράτειας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πανελλαδική βάση.

Θεοδώρα Τρουμπούκη

Η κα Τρουμπούκη απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Είναι κάτοχος πτυχίου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980).

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Επίλυση Διαφορών

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου

Ο Δρ Χατζηιωάννου απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005). Είναι κάτοχος LL.M. πτυχίο (Magister Legum) για το Ποινικό Δίκαιο (2006) στο Ruprecht-Karls-Universität-Ηeidelberg και άλλο LL.M. πτυχίο Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Εγκληματολογίας (2008) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Δρ Χατζηιωάννου κατέχει διδακτορικό. σχετικά με το ποινικό δίκαιο (Διατριβή: «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – Εσωτερική και διεθνής προσέγγιση») από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013)

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά

Ευριδίκη Παυλάκη

Η κα Παυλάκη απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris 13 Nord, UFR de Droit (2011) και το πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007). Κατέχει επίσης LL.M. πτυχίο στο Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης & Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Πανεπιστήμιο του Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο (2008)

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Δημόσιο Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά