Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η LEGAL WAYS αποτελεί το επιστέγασμα μιας πετυχημένης συνεργασίας έμπειρων και καταξιωμένων δικηγόρων ανά την Ελλάδα, που αποκλειστικό γνώμονα έχουν την ολοκληρωμένη και επιστημονικά άρτια παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Με στρατηγικές συμμαχίες με δικηγορικά γραφεία της Ελληνικής επικράτειας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πανελλαδική βάση.

Ιωάννα Ξηρουχάκη

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (1993) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τραπεζικό Δίκαιο, Χρηματοδοτήσεις, Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο Αφερεγγυότητας, Εταιρικό Δίκαιο.

Ελληνικά, Αγγλικά.

Ιωάννης Δημητριάδης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (1990) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δικαστική Επίλυση Διαφορών, Διαιτησία.

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Κωνσταντίνος Μπεκίρης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (2006) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (2004).

Πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Κύπρου (1996).

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.

Ελληνικά, Αγγλικά.

Θεοδώρα Τρουμπούκη

Η κα Τρουμπούκη απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Είναι κάτοχος πτυχίου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980).

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Επίλυση Διαφορών

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου

Ο Δρ Χατζηιωάννου απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005). Είναι κάτοχος LL.M. πτυχίο (Magister Legum) για το Ποινικό Δίκαιο (2006) στο Ruprecht-Karls-Universität-Ηeidelberg και άλλο LL.M. πτυχίο Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Εγκληματολογίας (2008) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Δρ Χατζηιωάννου κατέχει διδακτορικό. σχετικά με το ποινικό δίκαιο (Διατριβή: «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – Εσωτερική και διεθνής προσέγγιση») από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013)

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά

Ευριδίκη Παυλάκη

Η κα Παυλάκη απέκτησε πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris 13 Nord, UFR de Droit (2011) και το πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007). Κατέχει επίσης LL.M. πτυχίο στο Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης & Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Πανεπιστήμιο του Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο (2008)

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Δημόσιο Δίκαιο

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά