ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Επί δεκαετίες έχουμε δοκιμαστεί στα δικαστήρια όλων των ειδών και βαθμίδων της χώρας μας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη εμπειρία στη αντιμετώπιση νομικών διαφορών, τόσο εντός, όσο και εκτός των δικαστηριακών αιθουσών, εκπροσωπώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Έχουμε χειριστεί πολυάριθμες πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων σύνθετες αστικές και εμπορικές αντιδικίες, υποθέσεις real estate, υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, καθώς και διοικητικές και φορολογικές δικαστικές διαμάχες. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εκπροσώπηση των εντολέων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και δημοσίων φορέων και οργανισμών με σκοπό την γρήγορη και αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων τους.