ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι μας έχουν άριστη νομική τεκμηρίωση και μεγάλη εμπειρία στη νομική στήριξη των εντολέων (ιδιώτες και επιχειρήσεις) σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, τη σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων και αιτήσεων, τη διεξοδική μελέτη και προετοιμασία των ποινικών φακέλων, την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στην Ελλάδα. Η ανάθεση της εκπροσώπησής σας στο γραφείο μας εγγυάται την ευπρόσωπη υπεράσπιση των εντολέων μας σωστά και αποτελεσματικά στις προανακριτικές Αρχές, στα δικαστικά συμβούλια και στα ποινικά δικαστήρια, ήδη από τα στάδια της προκαταρκτικής έρευνας και της προανάκρισης έως την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο, σε όλο το φάσμα των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα (απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας, εξύβριση, δυσφήμηση, πλαστογραφία, σωματικές βλάβες κ.λ.π.) και των τυποποιημένων αδικημάτων της Ειδικής Ποινικής Νομοθεσίας (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αρχαιότητες, ναρκωτικά, όπλα, τελωνειακές παραβάσεις, φορολογικά εγκλήματα κ.λ.π.), ενώ παράλληλα εξειδικευόμαστε σε θέματα διακρατικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (έκδοση, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δικαστικής συνδρομής) και στην ανάληψη υποθέσεων που αφορούν παράβαση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της Ε.Σ.Δ.Α. και διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.