ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση των νόμιμων αποδοχών εργαζομένων (δεδουλευμένων, υπερωριών, επιδομάτων κ.λ.π.), της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, την αντιμετώπιση κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο κάθε καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ή περιπτώσεων παρενόχλησης ή άνισης μεταχείρισης, καθώς και τον χειρισμό σε θέματα συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της σύνταξης, αλλά και τη διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση. Από τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, απασχόλησης ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων, ή την καταγγελία σύμβασης εργασίας ή έργου, μέχρι και την κατάθεση αγωγών κατά του εργοδότη, για καταβολή των νόμιμων αποδοχών ή για τη μη ασφάλιση των εργαζομένων κ.λ.π., οι δικηγόροι μας αποτελούν εγγύηση για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας. Τέλος, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα κάθε είδους περιπτώσεων εργατικού ατυχήματος, καθώς και την συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.