ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Τουρισμός κατέχει κεντρικό ρόλο στην Ελληνική οικονομία και σχετίζεται άμεσα με πολλούς τομείς του δικαίου που αφορούν τις επενδύσεις και τους καταναλωτές τουριστικών υπηρεσιών. Λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας στο δίκαιο των ακινήτων, έχουμε παράδοση στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων και συμβουλών προς ιδιώτες, επαγγελματίες και επενδυτές, που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία (π.χ. τουριστική αδειοδότηση, χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη τουριστικών έργων, εκμετάλλευση αιγιαλών από τουριστικές επιχειρήσεις, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύσταση και υποστήριξη επιχειρήσεων τουριστικών μεταφορών, αγοραπωλησίες και μισθώσεις ξενοδοχειακών μονάδων κ.λ.π.).