ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & Μ.Μ.Ε.

Ως διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) ορίζουμε στη νομική επιστήμη τα νομικά δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν ως προϊόντα της σκέψης τους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία διανοητικών αγαθών που περιλαμβάνει τις δημιουργίες του ανθρώπινου μυαλού: εφευρέσεις, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, εικόνες, ονόματα, σχέδια κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο.

Το γραφείο μας ασχολείται με το σύνολο των δικαιωμάτων Διανοητικής ιδιοκτησίας:

  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας

(κατοχυρώσεις σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, δικαίωμα στην εφεύρεση/ευρεσιτεχνία, εφευρέσεις εργαζομένων, μεταβιβάσεις, άδειες εκμετάλλευσης, έννομη προστασία κ.λ.π.).

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

(αρχή του δημιουργού, πρωτότυπη κτήση, μισθωτός και εντολοδόχος δημιουργός, πλειονότητα δημιουργών, τεκμήρια, πλασματικός αρχικός δικαιούχος, συμβάσεις και άδειες οικονομικής εκμετάλλευσης, μεταβίβαση του δικαιώματος, κληρονομική διαδοχή, έννομη προστασία κ.λ.π.)

  • Εμπορικά σήματα / Καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα

(κατοχυρώσεις σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, μεταβιβάσεις, άδειες χρήσης/παράλληλης κατάθεσης, προστασία σημάτων κ.λ.π.)

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση εντολέων μας σε θέματα αστικής, ποινικής και διοικητικής φύσης, που σχετίζονται με προσβολές της προσωπικότητας και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και την εν γένει κανονιστική συμμόρφωση με τις επιταγές της εθνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.