ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της δικηγορικής μας πράξης αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση, όπως ενδεικτικά σε Ελέγχους Τίτλων (συμβολαίων) για εντοπισμό βαρών, κατάρτιση σχεδίων Συμβολαίων Αγοραπωλησίας, Προσυμφώνων Αγοραπωλησίας, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Αποδοχής Κληρονομιάς, Εργολαβικές Συμβάσεις, Κατασκευαστικές Συμβάσεις, Σύνταξη Συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης, κ.λ.π., Διαφορές από τη Μισθωτική Σχέση, Προβλήματα «γειτονικού δικαίου» (Δίκαιο της Πολυκατοικίας), Διανομή Ακινήτων, Ανταλλαγή Ακινήτων, Απαλλοτριώσεις κ.λ.π. Με σεβασμό προς το πελάτη και υπευθυνότητα είμαστε σε θέση να παράσχουμε εξειδικευμένες νομικές, πολεοδομικές και φορολογικές υπηρεσίες, που σχετίζονται με την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Οι δικηγόροι μας έχουν τεράστια εμπειρία σε κάθε είδους συναλλαγές με ακίνητα στην Ελλάδα και έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύπλοκες συναφείς αντιδικίες, σε διαφορές που σχετίζονται με αγοραπωλησίες, μισθώσεις, πλειστηριασμούς, μεσιτικά δικαιώματα, πολεοδομική και δασική αδειοδότηση, και λοιπά συναφή θέματα.